Page 5 - Ako Limi históriu mýlil
P. 5
som prekvapená, že v tomto neviditeľnom stave viem ovládať veci okolo. Ostatní boli
ako obarení zo studenej sprchy a náhleho ticha. Bola to riadna spúšť. Malý Václavík
vyzeral ako zmoknutá sliepka. Slúžka bola premočená ako vodník, ešte jej z nosa
kvapkala voda. Limi zamazľavený cestom z múky a vody vyzeral sťa mátoha. Kuchárku
by ste mohli zameniť s čertom, taká bola čierna. Pani veľkomožná zase očervenela od
hnevu a kriku ako paradajka. Na tejto rozprávkovej družine sa jednoducho nedalo
nezasmiať.
Ticho raz-dva skončilo ohromným smiechom. Prstom som Limimu rozkázala, aby vyšiel
nebadane z kuchyne. Za zavretými dverami sme nechali všetko – smiech, aj neporiadok,
aj minulosť, lebo Limi neopatrne drgol rolničou do dverí
a už sme boli preč. Ani neviem, ako to všetko dopadlo.
Či si niekto všimol, že tam Limi bol, či sa niekomu
nezdalo divné, že zmizol. Mimovoľne mi napadnú
verše z básničky Môj macík od Márie Rázusovej -
Martákovej, keď chcem malého spucovať, že urobil
taký neporiadok a chaos.
„Takto mokrí stúpame za Bodríkom ku mame.
Bunda sťa myš zmoknutá, zas pôjdeme do kúta.“
Ale vlastne, nič sa vážneho nestalo. Tak si to
rozmyslím a pokarhanie nahradím: „To ste teda
riadne poriadili“ a spoločne sa tomu ešte smejeme.

Múrik

Teraz už sedíme a sušíme sa na múriku v bývalej dvorane kúrie. „Počuj, a ty vieš, kde
teraz sedíme?“ pýtam sa.
Limi sa poobzeral: „Jasnačka! Na múriku!“
„No na múriku, a to poriadne starom. Má už 500
rokov. Je to zvyšok opevnenia, ktoré práve Pongrác
II. postavil proti Komorovskému a bratríkom*.
Zvyšky môžeš nájsť aj pri kostole. Je to najstaršia

svetská
pamiatka Mikuláša.
A dokonca bola aj
obmývaná vodou z
Váhu. A aby som zase
Jánovi II. tak
nekrivdila, predsa aj
niečo dobré po ňom

¨©
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10