Menu Zavrieť

Napísali o nás

„Vaše dielo je dobré a originálne, škoda len, že tie dobré pasáže nie sú originálne a tie originálne dobré.“

to o nás zatiaľ nenapísali, túto vetu vyslovil Albert Camus

Katarínsky hlas, december 2015, ročník XI, číslo 3

Život v materskej škole sa snažíme deťom spestriť návštevami soľnej jaskyne, galérie, knižnice a využijeme rôzne príležitosti, ktoré sa nám naskytnú, aby deti zažili čo najviac pozitívnych zážitkov. Veľkú radosť nám vždy urobí návšteva interaktívnych divadielok, do ktorých sú zapájané deti a majú možnosť ovplyvňo-vať dej a rôznym spôsobom spolupracujú s účinkujúcimi – hádaním hádaniek, spe-vom, tancom. Tento rok nás už dvakrát navštívilo divadielko Múzadielko, kde deti hravou formou získavajú poznatky o geometrických tvaroch.

http://www.kvacany.fara.sk/wp-content/uploads/2015/12/katarinsky-hlas-3-15.pdf

Dúbravské noviny, december 2015, ročník VII, číslo 4

Naši škôlkari sa môžu znovu každý mesiac tešiť na prechádzky po školskom dvore na poníkoch, no okrem toho aj na pravidelné návštevy „Múzadielka“ v škôlke – interaktívneho divadielka plného nápadov, ktoré im prináša zábavu ale aj osvojovanie si nových vedomostí netradičnou formou.

https://www.obecdubrava.sk/download_file_f.php?id=659204

Porubské noviny, december 2015, ročník XXI, číslo 85

Medzi naše deti prišla v pondelok 28. septembra 2015 herečka Anna Vlčeková so svojimi rekvizitami a dobrými nápadmi pre divadielko „Múzadielko“.Bolo to interaktívne divadlo zamerané na osvojovanie si vedomostí o priestoro-vom tvare gule v akejkoľvek podobe. Guľa je lopta, guľa je snehová guľa, naša hlava, Zem, Slnko, ba aj bubliny z bublifuku. Deti sa zapojili do hier s rôznymi guľami a vide-li, skúsili si, ako sa guľa chová v niektorých podmienkach.

https://zavaznaporuba.sk/images/00_menu_sucasti/01_porubske_noviny/2015/pn_85.pdf

Kokavské aktuality, marec 2016, ročník XVIII, číslo 1

Naši škôlkari a žiaci 1. a 2. ročníka sa zábavnou formou – prostredníctvom divadielka jedného herca Múzadielka – venovali geometrickým tvarom. Zážitkové vyučovanie je pre túto vekovú kategóriu našich detí a žiakov mimoriadne dôležité, pretože sa učia formou hry prostredníctvom vlastných skúseností.

https://www.liptovskakokava.sk/modules/file_storage/download.php?file=b70fe40e%7C209

Kráľova lehota – Obecný časopis, apríl 2016, ročník 12, číslo 1

V apríli nás navštívil „Kapitán Trojuholník“, ktorému deti pomáhali hľadať poklad, spolu s ním prežívali veselé dobrodružstvá na súši i na mori. Prostredníctvom tohto divadielka jedného herca „Múzadielka“ sa deti zábavnou formou venovali geometrickému tvaru – trojuholník a to prostredníctvom hry, vlastných skúsenosti , formou zážitkové učenia v interakcii s hercom.

https://www.kralovalehota.sk/sites/default/files/KL%2016%20%C4%8D.1.pdf